www.veteranbrandbiler-rs.dk

FORENINGEN TIL BEVARELSE AF BRAND- OG REDNINGSMATERIEL I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE.

 

 

 

 

Foreningens formål er:

  • At sikre, at de gamle brandbiler og udstyr bevares i kommunen og anvendes i sociale og repræsentative sammenhænge.

 

  • At skabe et forum hvor såvel nuværende som tidligere brand/redningsfolk i et socialt og fagligt fællesskab kan dyrke deres interesse for redningsberedskabets virksomhed. 

 

  • At sikre, at køretøjerne indgår i sammenhænge der har til formål såvel at sætte fokus på det brandforebyggende, som at udbrede kendskabet til og respekten for rednings-beredskabets arbejde og betydning for lokalsamfundet.

 

  • At fremme interessen for bevaring af brand- og rednings-materiel af kulturhistorisk betydning.

 

  • At sikre, at der skabes det nødvendige driftsmæssige grundlag for foreningens virke.

www.veteranbrandbiler-rs.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use