www.veteranbrandbiler-rs.dk

FORENINGEN TIL BEVARELSE AF BRAND- OG REDNINGSMATERIEL I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE.

§ 3

Som medlem optages nuværende og tidligere brand- og redningsfolk og andre enkeltpersoner med relationer til redningsberedskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medlemmer kan optages som aktive medlemmer eller som og støttemedlemmer.

Anmodning om medlemskab fremsættes til bestyrelsen.

Afslag på anmodning om medlemskab kan indbringes for general-forsamlingen.

www.veteranbrandbiler-rs.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use